เลือกหน้า

KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว ที่รองรับการทำงานด้าน Internet of things (IoT) โดยผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ชุดคำสั่งผ่าน  KidBright IDE โดยการลากบล็อกคำสั่งมาวางมาต่อกัน โดยบทความนี้จะพาไปในโลก IoT ผ่านทางโปรเจ็คจำลองเปิดพัดลมผ่าน Smart Phone (แอพพลิเคชั่น KidBright IoT)

เครื่องมือสำหรับการทำโปรเจ็ค KidBright IoT

บอร์ด KidBright
KidBright IDE
KidBright IoT Application

สร้างบล็อกโปรแกรมเพื่อส่งค่าอุณหภูมิ

ส่งข้อมูลขึ้นมาตรวัด

ภาพที่ 1 ตั้งค่ามาตรวัด
ภาพที่ 2 ตั้งค่ามาตรวัด

ส่งข้อมูลขึ้นกราฟ

การตั้งค่า และส่งข้อมูลไปที่กราฟ 1

รวมร่าง

แอพพลิเคชั่น KidBright IoT