เลือกหน้า

Alarm Clock History

CRW_1824_web
อ้างอิง clockhistory.com/alarmClockHistory

นาฬิกาปลุก เรือนแรกของโลก ประดิษฐ์โดยนายเลวี ฮัตชินส์ (Levi Hutchins) ชาวอเมริกัน ในปี ค.ศ.1787 เมื่อตอนเค้าอายุ 26 ปี เค้าเป็นคนที่นอนขี้เซามาก ตั้งใจว่าจะตื่นเร็วทีไร ก็ต้องตื่นสายทุกครั้ง จึงคิดแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรดีจึงจะไม่ตื่นสาย จึงคิดแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรดีจะมีนาฬิกาที่ส่งเสียงเตือนออกมาได้หลังจากคิดได้ก็ลงมือทำ ใช้เวลาเพียง 2-3 วัน ก็ประดิษฐ์ได้สำเร็จ นาฬิกามีขนาดกว้าง 29 นิ้ว สูง 14 นิ้ว ขนาดค่อนข้างใหญ่และตั้งเปลี่ยนเวลาไม่ได้ เลวีจึงตั้งนาฬิกาเอาไว้ให้ปลุกทุกเช้าตอนตี 4

(อ้างอิง gotoknow.org)

 

ถึงแม้วันนี้เราไม่ได้ทำนาฬิกาปลุกเรือนแรกของโลก แต่เรามาทำนาฬิกาปลุกเรือนแรกของเรากันเถอะ

1. สร้างงานชื่อ “เริ่มต้น”

2. กำหนดตัวแปรทั้ง 3 ตัว โดยให้ชื่อว่า h(hour) m(minute) และ c(count) ให้มีค่าเท่ากับ “0”

3. สร้างงานชื่อ “ตั้งเวลา”

4. ตรวจสอบการกดสวิทช์ปุ่มกด 2 หากมีการกดสวิทช์ ให้กำหนดค่าตัวแปรชื่อ c มีค่าเท่ากับ c + 1 หรือ เพิ่มค่า c ครั้งละ 1

5. ตรวจสอบเงื่อนไขถ้า c  = 1 จะทำงานในชุดคำสั่ง ซึ่งในชุดคำสั่งนี้ จะเป็นการตั้งเวลาในหน่วยชั่วโมง

6. ตรวจสอบการกดสวิทช์ปุ่มกด 1 หากมีการกดสวิทช์ ให้กำหนดค่าตัวแปรชื่อ h มีค่าเท่ากับ h + 1 หรือ เพิ่มค่า h ครั้งละ 1

7. ตรวจสอบการกดสวิทช์ปุ่มกด 2 หากมีการกดสวิทช์ ให้กำหนดค่าตัวแปร c + 1

8. เมื่อ c มีค่าเท่ากับ 2 จะออกจากเงื่อนไข ทำซ้ำขณะที่ c = 1 ไปยังเงื่อนไขถัดไป

9. ตรวจสอบเงื่อนไขถ้า c  = 2 จะเป็นการตั้งเวลาในหน่วยนาที

10. ตรวจสอบการกดสวิทช์ปุ่มกด 1 หากมีการกดสวิทช์ ให้กำหนดค่าตัวแปรชื่อ h มีค่าเท่ากับ m + 1 หรือ เพิ่มค่า m ครั้งละ 1

11. ตรวจสอบการกดสวิทช์ปุ่มกด 2 หากมีการกดสวิทช์ ให้กำหนดค่าตัวแปร c = 0 หรืออกจากโหมดตั้งเวลา และแสดงค่าเวลาที่ตั้งผ่านจอแสดงบนบอร์ด

12. สร้างงานชื่อ “นาฬิกาปลุก”

13. ตรวจสอบเงื่อนไข c = 0 จะแสดงเวลา และ วันเดือนปี ที่จอแสดงผล

14. ตรวจสอบเงื่อนไข ชั่วโมง = h และ นาที = m ตรงกับเวลาที่ตั้งไว้ จะแสดงรูปหน้ายิ้ม

15. เมื่อเวลาตรงกับตัวแปรที่ตั้งไว้ โปรแกรมจะแสดงรูปยิ้ม และเสียงเพลง

16. ในขณะที่มีการปลุก หากตรวจสอบเงื่อนไขว่ามีการกดสวิทช์ 1 จะทำการออกจากการปลุกทันที

หมายเหตุ : ในงาน “นาฬิกาปลุก” สามารถอ่านได้จาก บทที่ 7 เล่นกับเวลา ในกิจกรรมที่ 7.6

เพียงเท่านั้น ก็สามารถสร้าง นาฬิกาปลุกของตนเองขึ้นมาได้แล้ว

ใครทำเสร็จแล้ว อย่าลืมมาโพสแชร์ผลงานที่กลุ่ม KidBright.Club ด้วยน้า

หรือติดปัญหาก็สามารถสอบถามในกลุ่มได้เลยจร้า