เลือกหน้า

ทีม Chiang Mai Maker Club ปล่อย Opensource ไฟล์แบบเลเซอร์ (DXF) KidBright Acrylic Case 

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปสั่งตัด Case เองได้  หรือหากต้องการปรับแต่งแก้ไป ก็สามารถส่ง Pull Request กลับมาต้นทางได้เช่นกัน!

 

ดาวน์โหลด

ภาพตัวอย่าง

แบบ KidBright Acrylic Case
KidBright Acrylic Case
KidBright Acrylic Case