เลือกหน้า
แนะนำชุดอุปกรณ์ KB Chain สำหรับบอร์ด Kid Bright

แนะนำชุดอุปกรณ์ KB Chain สำหรับบอร์ด Kid Bright

บริษัท Gravitech Thai ส่ง KB Chain ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับบอร์ด Kid Bright กว่า 20 แบบเข้าสู่ตลาด        บริษัท Gravitech Thai ได้พัฒนาชุดอุปกรณ์สำหรับต่อพ่วงกับบอร์ด Kid Bright ในชื่อ KB Chain ออกสู่ตลาดเน้นกลุ่มเป้าหมายคือนักพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานบอร์ด Kid Bright...