เลือกหน้า
เจาะลึก วงจร KidBright

เจาะลึก วงจร KidBright

ภาพที่ 1 แผนผังวงจร KidBright32 โมดูล ESP-WROOM-32 ภาพที่ 2 แผนผังวงจรโมดูล ESP-WROOM-32           หัวใจของ KidBright32 คือโมดูล ESP-WROOM-32 ซึ่งภายในประกอบขึ้นจากชิพ ESP32 ซึ่งเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ผลิตโดยบริษัท Espressif จากประเทศจีน...