เลือกหน้า

บริษัท Gravitech Thai ส่ง KB Chain ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับบอร์ด Kid Bright กว่า 20 แบบเข้าสู่ตลาด

       บริษัท Gravitech Thai ได้พัฒนาชุดอุปกรณ์สำหรับต่อพ่วงกับบอร์ด Kid Bright ในชื่อ KB Chain ออกสู่ตลาดเน้นกลุ่มเป้าหมายคือนักพัฒนานวัตกรรมที่ใช้งานบอร์ด Kid Bright ในการพัฒนา ชุด KB Chain จะใช้การเชื่อมต่อผ่าน I2C Bus ทั้งหมดเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อ มาพร้อมกับ I2C Hub ขนาด 5 พอร์ตสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดได้พร้อมกันถึง 5 ตัว ชุดอุปกรณ์ KB Chain นี้ประกอบด้วย ชุดเซ็นเซอร์บอร์ดชนิดต่างๆ และชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เช่นหน้าจอแสดงผล Relay หรือ Servo โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

ชุดเซ็นเซอร์ แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทดังนี้

อินพุตแบบอนาล็อกและดิจิตอล

       ในการใช้งานบอร์ด Kid Bright นั้นเราจะพบว่ามี อินพุตให้เราใช้ได้เพียง 4 ช่องและเอ้าท์พุตเพียง 2 ช่องซึ่งทั้งขาอินพุทและเอ้าท์พุตเป็นแบบดิจิตอลเท่านั้น ซึ่งในบ้างครั้งอาจไม่เพียงพอต่อการใช้งานทั้งในเรื่องของจำนวนขาและการใช้งานร่วมกับเซ็นเซอร์บางประเภทที่ให้สัญญาณออกเป็นแบบอนาล็อคซึ่ง Kid Bright ไม่สามารถจะอ่านค่าได้ ในชุด KB Chain ก็มีโมดูลสำหรับเพิ่มขีดความสามารถในส่วนนี้มาให้ได้ใช้งานกันดังนี้

1) 4-Channel 12-BIT ADC  – ใช้อ่านค่าอนาล็อกจากเซ็นเซอร์แบบอนาล็อกประเภทต่างๆ เช่นความชื้นในดิน ค่า Ph สามารถเชื่อมต่อเพื่ออ่านค่าได้สูงสุด 4 อุปกรณ์

2) 16-Channel IO Extension – สำหรับขยายขา Input/Output เพื่อเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์แบบดิจิตอลหรืออุปกรณ์อื่นๆเช่น สวิตช์กด relay หลอดไฟ LED โมดูลนี้จะให้ขา IO เพิ่มมาอีก 16 ขาด้วยกัน

3) Battery Module (อ่านค่าแรงดัน) – สำหรับเชื่อมต่อแบตเตอรี่ Li-Po ขนาด 3.7 V เข้ากับบอร์ด Kid Bright โดยมีภาควงจร Charge แบตเตอรี่Li-Po และวงจร Step Up เพิ่มแรงดันจาก 3.7V ไปเป็น 5V เพื่อจ่ายให้กับบอร์ด Kid Bright และภาคอ่านค่าแรงดันของแบตเตอรี่ ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าแรงดันของแบตเตอรี่ของเราเหลือมากน้อยเท่าใด

เซ็นเซอร์สภาพแวดล้อม

       ค่าสภาพแวดล้อมรอบๆตัวเราเดิมเราใช้ประสาทสัมผัสของตัวเราในการวัด เช่นอุณหภูมิว่าร้อนหนาวอย่างไร หรือแสงสว่างมากน้อยเพียงใด ซึ่งค่าต่างๆเหล่านี้เราสามารถใช้เซ็นเซอร์ทำการวัดและบันทึกผล เพื่อนำไปใช้ในการสร้างระบบควมคุมแบบอัตโนมัติ เช่นเมื่ออุณหภูมิสูงให้สั่งเปิดแอร์หรือเปิดพัดลมเป็นต้น หรือค่าอื่นๆที่ใช้วัดว่าสภาพแวดล้อมนั้นเหมาะสมหรือมีอันตรายต่อการอยู่อาศัยหรือไม่ เพื่อแจ้งเตือนให้เราทราบได้  ซึ่งในชุด KB Chain ก็มีโมดูลทางด้านนี้หลายๆตัวที่น่าสนใจดังนี้

1) UVA-UVB Light Sensor – สำหรับอ่านค่ารังสี UVA และ UVB เพื่อหาค่า UV Index ว่าอยู่ในระดับใด

2) RGB Light Sensor – สำหรับอ่านค่าความสว่างของสีที่สะท้อนจากวัตถุที่ต้องการวัดโดยจะได้เป็นค่าความสว่างของสีแดง สีเขียวและสีน้ำเงิน และค่าความสว่างรวม

3) Environment Sensor –  สำหรับวัดค่า ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ค่า magnetic, accelerometer และ gyroscope

4) Barometer –  สำหรับวัดค่าความกดอากาศความเที่ยงตรงสูง และนอกเหนือจากการวัดค่าความกดอากาศแล้ว ยังสามารถอ่านค่าอุณหภูมิสภาพแวดล้อมได้ด้วย

5) VOC Sensor  – สำหรับวัดค่า Volatile Organic Compounds หรือ สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย เพื่อวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ  Index for Air Quality

6) Infrared Thermometer – สำหรับวัดค่าอุณหภูมิแบบใช้การอ่านค่าความร้อนจากการแผ่รังสีอินฟราเรด ทำให้ไม่ต้องนำเซ็นเซอร์ไปสัมผัสกับจุดที่ต้องการวัดค่า สามารถวัดค่าได้ในช่วง -40 ถึง 85 องศาเซลเซียส

7) Sound Detector –  สำหรับวัดค่าความดังของเสียง ณ จุดที่ทำการวัด

เซ็นเซอร์ตำแหน่ง, มุมและความเร่ง

       หากพูดถึงการสร้างหุ่นยนต์หรือโดรนแล้ว เมื่อมีการควบคุมผ่านมอเตอร์หรืออุปกรณฺอื่นๆ ก็ต้องมีการวัดค่าเพื่อป้อนกลับเข้ามาให้เราทราบค่าต่างๆ เช่นตำแหน่ง  ค่ามุมและความเร่ง เพื่อให้เกิดการควบคุมที่เหมาะสม ในชุด KB Chain ก็มีโมดูลประเภทนี้ให้ใช้งานกันดังนี้

1) 3-AXIS Accelerometer – สำหรับวัดค่าความเร่งเชิงเส้นในแกนทั้งสามแกนคือ X,Y และZ

2) Proximeter – สำหรับวัดระยะทางจากเซ็นเซอร์ถึงวัตถุที่ต้องการวัด โดยสามารถวัดได้ในระยะตั้งแต่ 0 ถึง 1.5 เมตร

เซ็นเซอร์แรงกด

       การวัดค่าแรงนั้นมีการวัดค่าได้หลายค่าเช่น แรงกด แรงบิด แรงดัน ซึ่ง KB Chain ก็มีเซ็นเซอร์ในกลุ่มนี้ให้ได้เลือกใช้งาน

1) 2-Channel  Force Sensor – สำหรับต่อกับ FSR (Force Sensing Resistor) เพื่อวัดค่าแรงกดที่กระทำลงบนแผ่น FSR ซึ่งจะเปลี่ยนค่าความต้านทานไปตามปริมาณแรงกด

เซ็นเซอร์สุขภาพ

ทุกวันนี้เทคโนโลยีการวัดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เซนเซอร์ในกลุ่มนี้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจพัฒนา Wearable Device ต่างๆ

1) Heart Rate Sensor – สำหรับวัดค่าอัตราการเต้นของหัวใจ สำหรับทำต้นแบบด้าน wearable สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจและค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดได้

ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง แบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทดังนี้

การแสดงผล

       การแสดงผลการทำงานเป็นส่วนที่สำคัญเพราะเป็นการติดต่อกับผู้ใช้ ที่เป็นที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี จอแสดงผลนั้นมีหลายเทคโนโลยีให้เราเลือกใช้ตามความเหมาะสมของข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ ในชุด KB Chain ก็มีจอแสดงผลหลายๆแบบให้ได้เลือกใช้ดังนี้

1) LED 7 Segment – สำหรับแสดงค่าตัวเลขทางหน้าจอชนิด 7 Segment ขนาด 4 หลัก

2) LCD 16×2 – สำหรับแสดงข้อความต่างๆ บนหน้าจอ LCD ขนาด 16 ตัวอักษรจำนวน 2 บรรทัด

3) OLED SSD1306 –  สำหรับแสดงข้อความและรูปภาพกราฟฟิคด้วยจอ OLED ขนาด 128X64 Pixel

แสงสว่าง

       ในการแสดงสถานะการทำงานนั้นบางครั้งเราก็อยากใช้แสงและสีในการแจ้งสถานะต่างๆ เนื่องจากสังเกตได้ง่ายกว่าจอภาพ บนบอร์ด Kid Bright เองก็มีการใช้หลอด LED ในการแสดงผลของสถานะการเชื่อมต่อ Bluetooth,WiFi,NTP Server และ IoT ของ NETPIE  โมดูลประเภทนี้ได้แก่

1) RGB 4 LED –  สำหรับแสดงแสงสีสถานะต่างๆ ด้วยหลอด LED ชนิด RGB จำนวน 4 หลอด สามารถควบคุมสีและความเข้มของแต่ละหลอดได้เป็นอิสระจากกัน

เคลื่อนไหว

       หากเราต้องการนำ Kid Bright ไปใช้ในการทำหุ่นยนต์หรือสิ่งประดิษฐ์อื่นๆที่มีการเคลื่อนที่เชิงกล เราจะพบว่าด้วยชุด IO เดิมที่ให้มาของบอร์ดอาจไม่เพียงพอต่อการนำไปควบคุม ในชุด KB Chain ก็มีโมดูลสำหรับควบคุมทั้งในส่วนของเซอร์โวและมอเตอร์กระแสตรงแบบควมคุมทิศทางและความเร็วได้มาให้ได้ใช้กันดังนี้

1) 8 Channel  8-BIT PWM-Servo Driver – สำหรับควบคุม Servo Motor ขนาดเล็กจำนวน 8 ตัวเพื่อพัฒนางานกลไกเคลื่อนไหวต่างๆ เช่นควบคุมแขนกล หรือหุ่นยนต์

2) 2 Channel  1A DC Motor Driver –  สำหรับควบคุมมอเตอร์กระแสตรงขนาดเล็กจำนวน 1 คู่สามารถควบคุมความเร็วและทิศทางได้อิสระทั้ง 2 ตัว

สวิตช์

       ในการนำ Kid Bright ไปควบคุมเพื่อตัดต่อการทำงานของระบบอื่นๆ Magnetic Relay เป็นทางเลือกที่ดีเพราะสามารถนำไปใช้ควบคุมได้กับทั้งไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ การนำไปใช้งานสามารถนำไปดัดแปลงเพื่อใช้แทนสวิตช์เดิมในอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการควบคุมได้ทันที ในชุด KB Chain ก็มีโมดูลนี้มาให้เลือกใช้คือ

1) 2 Channel  5A Relay – สำหรับควบคุมการเปิดปิดวงจรอื่นๆ โดยหน้าสัมผัสของ Relay สามารถทนกระแสได้สูงสุด 5A ที่แรงดัน AC 230V หรือ DC 30V  ควบคุมการเปิดปิดได้ 2 ชุด

หลักจากที่ได้ทราบถึงความสามารถของโมดูล KB Chain ชนิดต่างๆ กันแล้ว ก็เตรียมพบกับการเจาะลึกการใช้งานโมดูลในชุด KB Chain ร่วมกับ Kid Bright IDE ได้ที่นี่ เร็วๆ นี้