เลือกหน้า

NECTEC จัดกิจกรรม “รวมพลคน KidBright” KidBright Developer Conference 2018 (KDC18) ภายใต้แนวคิด ร่วมพัฒนา KidBright ไปด้วยกัน (Co-Working with KidBright) วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. The Street ถนนรัชดา บริเวณ Terrace ชั้น 5

กิจกรรมภายในงาน

  • การแสดงวิสัยทัศน์จาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • การเปิด Open Source อย่างเป็นทางการ โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  • การเปิดตัว KidBright Plugins สำหรับ Maker
  • การเสวนาเรื่อง Co-Working with KidBright
  • การบรรยายเรื่อง KidBright กับ Java Script โดย นายแพทย์ภาณุทัต เตชะเสน
  • การบรรยายเรื่อง KidBright กับ MicroPython โดย นายอลงกต กิ่งแก้ว
  • การประกวดแข่งขัน โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright:  Youth’s Coding Competition (YCCK2018)

 

นิทรรศการภายในงาน

  • โครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright: Youth’s Coding Competition (YCCK2018) จำนวน 30 ผลงาน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
  • สาธิตผลงานตัวอย่างต้นแบบที่พัฒนาผ่าน KidBright Plugins เช่น สถานีวัดอากาศ
  • ผลงานสิ่งประดิษฐ์ด้วยบอร์ด KidBright จาก Maker ภูมิภาค