เลือกหน้า

หลังจาก NECTEC ประกาศเปิด KidBright Open Source อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมา วันที่ (13 พ.ย) Source Code ของ KidBright IDE + Simulator ถูกนำขึ้น gitlab.com/kidbright เรียบร้อยแล้ว

KidBright IDE Simulator
KidBtright Simulator Repository

นักพัฒนา สามารถไปโหลดมาลองรันได้ด้วยคำสั่ง

$ git clone https://gitlab.com/kidbright/kbide-simulator.git

$ cd kbide-simulator

$ npm install

$ npm start