เลือกหน้า

เนคเทคจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ประจำปี  2561 พร้อมโชว์ผลงานวิจัยเน้นการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์   ตอบโจทย์ปัญหาประเทศ

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)  กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า เนคเทคจะจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี  2561 หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2018 (NECTEC – ACE 2018)  ขึ้นภายใต้แนวคิด “ประเทศไทยก้าวไกล ด้วยงานวิจัยใช้ได้จริง”  (Practical R&D : Thailand Moved Forward ) โดยจะนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาที่มีการนำไปใช้ในภาคส่วนต่างๆ   หนุนการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0  โดยอยู่ภายใต้ 5 ประเด็นมุ่งเน้น  คือ อาหารเพื่ออนาคต ระบบขนส่งสมัยใหม่ สร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย และอุตสาหกรรมเชื่อเพลิงและเคมีชีวภาพ

ทั้งนี้ภายในงานจะมีการนำเสนอผลงานโครงการภายใต้งบโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ (Big Rock) จำนวน 2 โครงการ ที่ เนคเทค-สวทช. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานคือโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright) และ โครงการขยายผลงานวิจัย DentiiScan เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย  นอกจากนี้ เนคเทค-สวทช. จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยของเนคเทค และผลงานที่ร่วมกับพันธมิตร มานำเสนอในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการอีกด้วย

สำหรับหัวข้อการสัมนาและนิทรรศการมุ่งเน้นการนำเสนอทั้งแนวโน้มเทคโนโลยี ที่อาจมีทั้งผลกระทบและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้ รวมถึงการนำเสนอแนวทางผลักดันผลงานวิจัยพร้อมใช้ได้จริงของเนคเทคและเครือข่ายพันธมิตร ที่น่าสนใจ เช่น ประเทศไทยก้าวไกล ด้วย AI เทคโนโลยี   ซึ่งนำเสนอทิศทางแนวโน้มงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โอกาสของการนำไปใช้งาน รวมถึงผลงานวิจัยของเนคเทคที่เกี่ยวข้อง

Cybersecurity & Disruptive Technologies ประเทศไทยจะก้าวไปอย่างไร ซึ่งเป็นการ เตรียมความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว     และ  Anurak ระบบบริหารจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์ จากงานวิจัยสู่คลังข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัลทั่วประเทศไทย

งาน เนคเทคเอซ 2018 จะจัดขึ้นในอังคารที่ 25 กันยายนนี้ เวลา 08.30-17.00 น.ที่ห้องบอลรูม รีเซฟชั่นฮอลล์ โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ที่มา : dailynews.co.th/it/667757