เลือกหน้า
ครูไทยทั่วประเทศขานรับการนำวิชา “วิทยาการคำนวณ” เข้าสู่ชั้นเรียน ยืนยันช่วยเด็กคิดวิเคราะห์เป็นระบบ

ครูไทยทั่วประเทศขานรับการนำวิชา “วิทยาการคำนวณ” เข้าสู่ชั้นเรียน ยืนยันช่วยเด็กคิดวิเคราะห์เป็นระบบ

สสวท.ปลื้มผลตอบรับเวทีประชุม ISMTEC 2018 ครูไทยทั่วประเทศ ขานรับการนำวิชา “วิทยาการคำนวณ”เข้าสู่ชั้นเรียน ยืนยันมีประโยชน์กับเด็ก ทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์ทั้งระบบ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงและแก้ไขปัญหาทุกด้านทั้งเรื่องการเรียน...