เลือกหน้า
DEPA จัด “Digital Thailand Big Bang Regional 2018”

DEPA จัด “Digital Thailand Big Bang Regional 2018”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA:ดีป้า) เดินหน้าสร้างความตระหนักและขยายโอกาสในการเข้าถึงดิจิทัลอย่างเท่าเทียมกันให้กับประชาชนในภูมิภาค จัดงาน “Digital Big Bang Regional 2018” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด Digital Transformation Thailand : โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปลี่ยน”...