เลือกหน้า
KidBright Hackathon 2018

KidBright Hackathon 2018

การแข่งขันออกแบบต้นแบบบอร์ดขยายความสามารถ (Extension board) พร้อมบล็อก ให้สามารถใช้งานร่วมกับบอร์ด KidBright และ KidBright IDE วันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สวทช. รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.kid-bright.org/news/article/262...