เลือกหน้า
การใช้งานบอร์ด KidBright แบบ Internet of Things

การใช้งานบอร์ด KidBright แบบ Internet of Things

KidBright เป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว ที่รองรับการทำงานด้าน Internet of things (IoT) โดยผู้ใช้สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ชุดคำสั่งผ่าน  KidBright IDE โดยการลากบล็อกคำสั่งมาวางมาต่อกัน โดยบทความนี้จะพาไปในโลก IoT ผ่านทางโปรเจ็คจำลองเปิดพัดลมผ่าน Smart Phone (แอพพลิเคชั่น...