เลือกหน้า
แนะนำการติดตั้ง NodeJS และ Git เครื่องมือสำหรับการพัฒนา KidBright IDE

แนะนำการติดตั้ง NodeJS และ Git เครื่องมือสำหรับการพัฒนา KidBright IDE

KidBright IDE ถูกพัฒนาด้วย NodeJS  และถูกเก็บไว้ที่ Gitlab.com ซึ่งก่อนนี้เรายังไม่ได้พูดถึงกันเลยว่า Git คืออะไร? ติดตั้งอย่างไร? และ NodeJS นั้นมีวิธีการติดตั้งกันอย่างไร? แล้วถ้าอยากจะเลือกใช้ version 8 จะต้องลงอย่างไร?...