เลือกหน้า
NECTEC เปิดซอร์ส  KidBright IDE Simulator แล้ว!

NECTEC เปิดซอร์ส KidBright IDE Simulator แล้ว!

หลังจาก NECTEC ประกาศเปิด KidBright Open Source อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พ.ย. ที่ผ่านมา วันที่ (13 พ.ย) Source Code ของ KidBright IDE + Simulator ถูกนำขึ้น gitlab.com/kidbright เรียบร้อยแล้ว KidBtright Simulator Repository นักพัฒนา...