เลือกหน้า
เปิดโครงการปั้นเด็กเขียนโปรแกรม-สร้างนวัตกรรม

เปิดโครงการปั้นเด็กเขียนโปรแกรม-สร้างนวัตกรรม

รัฐมนตรีกระทรวงวิทย์ฯ เปิดโครงการ Kidbright และ Fab Lab พัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และเสริมทักษะการเป็นนวัตกรของเยาวชนไทย ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Coding at School...